Inclusief:

Er is niets zo vervelend als een verstopte afvoer of toilet.

Dat komt nooit goed uit. Bel dan onze 24/7 bereikbare calamiteitenservice. Wij ontstoppen uw riool en u bent snel uit de problemen.

Riool ontstoppen voor een vast tarief*     € 81,81 excl. BTW

Verstoppingen voorkomen

Is de verstopping misschien veroorzaakt door een kapotte leiding? Laat ons uw riolering inspecteren en indien nodig repareren. Daarna bent u weer jarenlang verzekerd van een goed functionerende afvoer.

 

Septic Tanks

Heeft u een septic tank in plaats van een aansluiting op het openbare riool? Dan dient deze periodiek geleegd en gereinigd te worden. Als er namelijk te veel bezonken slib in de septic tank zit dan kan dat ook een slecht doorstromende afvoer veroorzaken.

Bel ons bij een calamiteit of voor gepland onderhoud aan riolering of septic tank.

 

Aanleggen en renoveren van riolering

U kunt niet alleen bij calamiteiten op ons rekenen. Wij helpen u namelijk ook snel en vakkundig bij de aanleg of renovatie van riolering.